Pomoc de minimis

W grudniu 2015r  zakończono prace związane z budową  „Centrum Bezpieczeństwa Transportu i Diagnostyki Pojazdów”. W chwili obecnej członkowie Klastra-Przedsiębiorcy mogą korzystać z usług świadczonych przez „Centrum Bezpieczeństwa Transportu i Diagnostyki Pojazdów” na preferencyjnych warunkach.  Z  zasadami udzielenia pomocy de minimis  można zapoznać się w załączonym  poniżej „Regulaminie udzielania pomocy de minimis”

Zapraszamy do korzystania.

Plan

Hala prób zderzeniowych

Plac manewrowy

Centrum szkoleniowe

Stacja diagnostyczna

Laboratorium Badań Symulacyjnych