Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym członkiem międzynarodowej organizacji CIECA

Członek naszego Klastra CBTiDP - Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym została przyjęta w poczet Członków Stowarzyszonych w międzynarodowej organizacji CIECA (Commission Internationale des Examens de Conduite Automobile).

Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym – Koordynator Polskiego Klastra Edukacyjnego – została decyzją Zarządu CIECA przyjęta do grona organizacji i agencji rządowych z całego świata, zajmujących się prawem jazdy.

Fakt ten potwierdza oficjalne pismo, jakie wpłynęło do Fundacji, w którym napisano:

Dołączając do CIECA, Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym staje się częścią prestiżowej sieci organizacji z całego świata, skupionych wokół bezpieczeństwa na drogach i egzaminowaniu kierowców. Jednocześnie zarówno sama Fundacja, jak i wszelkie jej wysiłki, będą oparte o najnowsze standardy, co z pewnością wpłynie na przyszłość tej organizacji. Jesteśmy przekonani, że jako nowy Członek Stowarzyszony, Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym będzie w pełni zaangażowana w realizację planów CIECA (…)

CIECA to Międzynarodowa Komisja ds. Szkolenia i Egzaminowania na Prawo Jazdy, działająca przede wszystkim na polu bezpieczeństwa ruchu drogowego i sprawdzania kwalifikacji kandydatów na kierowców. Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym jest pierwszą pozarządową organizacją z Polski, przyjętą w poczet członków CIECA.

Plan

Hala prób zderzeniowych

Plac manewrowy

Centrum szkoleniowe

Stacja diagnostyczna

Laboratorium Badań Symulacyjnych