Porozumienie z Polskim Klastrem Edukacyjnym

W dniu 1 października 2018 r. Dyrektor Przemysłowego Instytutu Motoryzacyjnego dr hab. inż. Witold Luty oraz Prezes Prezydium Polskiego Klastra Edukacyjnego  PKE Witold Wiśniewski podpisali porozumienie o współpracy pomiędzy Polskim Klastrem Edukacyjnym a Klastrem "Centrum Bezpieczeństwa Transportu i Diagnostyki Pojazdów".

Współpraca obejmie między innymi:

1) Wymianę informacji pomiędzy PKE i KLASTREM CBTiDP a otoczeniem gospodarczym, naukowo - badawczym oraz administracyjnym z nimi współpracującym.

2) Propagowanie i wspieranie działań innowacyjnych w obszarach PKE i KLASTRA CBTiDP we współpracy z podmiotami B+R.  

3) Wspólne organizowanie konferencji, szkoleń, seminariów, wystaw i prezentacji.

4) Uczestniczenie w wybranych projektach rozwojowych krajowych i międzynarodowych, rozmowach, negocjacjach i spotkaniach, a także w organizowanych wspólnie przedsięwzięć.

5) Wzajemne wsparcie doradcze w zakresie analiz technicznych, rynkowych i marketingowych.

6) Wzajemną pomoc w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania działań PKE i KLASTRA CBTiDP oraz innych wspólnych przedsięwzięć.

Plan

Hala prób zderzeniowych

Plac manewrowy

Centrum szkoleniowe

Stacja diagnostyczna

Laboratorium Badań Symulacyjnych