Nowe konkursy

Konkursy NCBR

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Szybka ścieżka

Przedsiębiorstwa spoza województwa mazowieckiego

Wsparcie badań przemysłowych  i eksperymentalnych  prac rozwojowych  lub eksperymentalnych  prac rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorcę.

Dla MŚP

I tura

ogłoszenie konkursu 1 lutego 2018 r.

rozpoczęcie naboru wniosków  1 marca 2018 r.

zakończenie naboru wniosków 30 maja 2018 r.

II tura

ogłoszenie konkursu 16 lipca 2018 r.

rozpoczęcie naboru wniosków  16 sierpnia 2018 r.

zakończenie naboru wniosków 14 grudnia 2018 r.

 

Konkurs dla dużych przedsiębiorców i konsorcjów przedsiębiorstw

I tura

ogłoszenie konkursu 1 lutego 2018 r.

rozpoczęcie naboru wniosków  1 marca 2018 r.

zakończenie naboru wniosków 29 czerwca 2018 r.

II tura

ogłoszenie konkursu 1 sierpnia 2018 r.

rozpoczęcie naboru wniosków  3 września 2018 r.

zakończenie naboru wniosków 30 listopada 2018 r

 

INNOMOTO

Przedsiębiorstwa spoza województwa mazowieckiego

ogłoszenie konkursu 12 marca 2018 r.

rozpoczęcie naboru wniosków  11 maja 2018 r.

zakończenie naboru wniosków 10 lipca 2018 r.

 

Poddziałanie 4.1.2 Regionalne agendy naukowo-badawcze

Projekty obejmujące badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe realizowane przez konsorcja złożone z jednostek naukowych i przedsiębiorców, liderem konsorcjum powinna być jednostka naukowa.

 

ogłoszenie konkursu 15 lutego 2018 r.

rozpoczęcie naboru wniosków  15 marca 2018 r.

zakończenie naboru wniosków 15 maja 2018 r.

 

Poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne

Projekty aplikacyjne (projekty obejmujące badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe realizowane przez konsorcja złożone z jednostek naukowych i przedsiębiorców).

 

ogłoszenie konkursu 16 kwietnia 2018 r.

rozpoczęcie naboru wniosków 16 maja 2018 r.

 zakończenie naboru wniosków 16 lipca 2018 r.

 

 

Konkurs  Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

W ramach działania przewidziane jest wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych przedsiębiorców.

ogłoszenie konkursu 27 kwietnia 2018 r.   

rozpoczęcie naboru wniosków 28 maja 218 r.

zakończenie naboru wniosków 6 lipca 2018 r.

 

Konkurs PARP

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Wsparcie udzielane na finansowanie usług dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw realizowanych przez jednostkę naukową, przyczyniających się do rozwoju ich produktów (wyrobów i usług).

Runda dotycząca usług B+R

ogłoszenie konkursu 19 lutego 2018 r. 

rozpoczęcie naboru wniosków     22 marca 2018 r.

zakończenie naboru wniosków 22 listopada 2018 r.

Runda komponentu inwestycyjnego Nowość!

Konkurs dal przedsiębiorstw, które z pozytywnym wynikiem ukończyły realizacje projektu dotyczącego usługi B+R

ogłoszenie konkursu 14 marca 2018 r. 

rozpoczęcie naboru wniosków     17 kwietnia 2018 r.

zakończenie naboru wniosków 4 stycznia 2019 r.

Plan

Hala prób zderzeniowych

Plac manewrowy

Centrum szkoleniowe

Stacja diagnostyczna

Laboratorium Badań Symulacyjnych