Rada Klastra w dniu 24 marca 2017 r.

24 marca  2017r.  odbyło się spotkanie Rady Klastra CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA TRANSPORTU I DIAGNOSTYKI POJAZDÓW.

1. Na posiedzeniu podjęto uchwałę zaktualizowania  porozumienia klastra łączące porozumienia

- Porozumienie w sprawie współpracy w ramach projektu „Centrum Bezpieczeństwa Transportu i Diagnostyki Pojazdów” z dn. 23 stycznia 2012r,

- Umowę o ustanowieniu Konsorcjum „Centrum Bezpieczeństwa Transportu i Diagnostyki  Pojazdów– IB” zawartej w dniu 13 listopada 2013r.

Deklaracje przystąpienia złożone do powyższych umów zachowują ważność przystąpienia do niniejszego porozumienia.

2. Przyjęto strategie klastra na lata 2017 – 2022

3. Przyjęto 6 nowych członków do klastra

4. Przedstawiono możliwości pozyskania przez przedsiębiorstwa dotacji na projekty B+R  w konkursach obecnie otwartych i planowanych.

5. Dyskutowano na temat przyszłości i rozwoju klastra. 

Plan

Hala prób zderzeniowych

Plac manewrowy

Centrum szkoleniowe

Stacja diagnostyczna

Laboratorium Badań Symulacyjnych