Bezemisyjny transport publiczny

„Bezemisyjny transport publiczny”

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zamierza mocniej zaangażować się w rozwój elektromobilności w polskich miastach. Program firmowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) nazwano „Bezemisyjny transport publiczny”

Celem programu, realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), jest wdrożenie innowacyjnych rozwiązań dotyczących elektromobilności w ramach partnerstwa innowacyjnego. To nowy, niestosowany dotychczas tryb w ustawie o zamówieniach publicznych, w którym państwo występuje w roli inteligentnego zamawiającego, kreującego nowy rynek dla nowatorskich produktów w oparciu o potrzeby zgłaszane przez polskie miasta.

Konsorcja, wśród których mogą znaleźć się zarówno instytucje naukowe, jak i producenci z sektora prywatnego, mogą liczyć na 100 mln zł na realizację projektów. NCBR prowadzi obecnie rozmowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na temat ewentualnego dodatkowego wsparcia finansowego. Ministerstwo szacuje, że transakcje zrealizowane w ramach programu „Bezemisyjny transport publiczny” osiągną nawet 1 mld zł.

http://www.ncbr.gov.pl/aktualnosci/art,4879,bezemisyjny-trasport-publiczny-rewolucja-w-finansowaniu-innowacji.html

https://www.ncbr.gov.pl/fileadmin/zamowienia_publiczne_2018/44_17_PI/44.17.PI_Info_z_otw.ofert_na_strone.pdf

Plan

Hala prób zderzeniowych

Plac manewrowy

Centrum szkoleniowe

Stacja diagnostyczna

Laboratorium Badań Symulacyjnych