Wzięliśmy udział w IV Kongresie Klastrów Polskich.

Rola klastrów w gospodarczym rozwoju kraju.To temat przewodni IV Kongresu Klastrów Polskich, który odbył się 25 stycznia w Warszawie w gmachu Ministerstwa Rozwoju, z inicjatywy Związku Pracodawców Klastry Polskie

 Wzięło w nim udział ok. 200 osób, w tym przedstawiciele klastrów z całego kraju, prezesi przedsiębiorstw zrzeszonych w klastrach, przedstawiciele Ministerstw Rozwoju oraz Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także posłowie. Uczestnicy debatowali nad promocją idei współpracy pomiędzy przedsiębiorcami.

 Klastry projektują innowacje, wspierają nowe technologie i stanowią pomost pomiędzy małymi i dużymi przedsiębiorstwami. W trakcie IV Kongresu Klastrów Polskich Jadwiga Emilewicz, wiceminister rozwoju przekonywała, że klastry mają szansę zbilansować rozwój regionalny niwelując różnice pomiędzy wschodnią i zachodnią Polską. Zdaniem Emilewicz, to już się dzieje, gdyż najwięcej klastrów związanych z nowymi technologiami powstaje właśnie na wschodzie kraju.

W 2017 r. Ministerstwo Rozwoju planuje wspierać rozwój klastrów m.in. "Utworzona zostanie grupa robocza ds. polityki klastrowej. Planowane są również co najmniej dwa wydarzenia - na przełomie marca i kwietnia seminarium dotyczące Industry 4.0 z krajami Grupy Wyszehradzkiej oraz drugie, skierowane bezpośrednio do klastrów, tj. konferencja w czerwcu 2017 r." - powiedziała PAP Emilewicz.

Największe klastry w Polsce zrzeszają 1195 członków, a większość z nich to firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Zatrudniają one 105 852 pracowników. Eksport w klastrach należących do Krajowych Klastrów Kluczowych stanowi aż 28% całej sprzedaży. Z tego powodu, zdaniem dyrektor Departamentu Innowacji w Ministerstwie Rozwoju Małgorzaty Szczepańskiej klastry przyczyniają się do rozwoju konkurencyjności gospodarki.

 Ministerstwo Rozwoju chce oprzeć swoją politykę klastrową na takich obszarach strategicznych jak: sektor produkcji środków transportu, ekobudownictwo, sektor żywności specjalistycznej, produkcji leków, urządzeń i nowoczesnych usług medycznych, specjalistycznych technologii, lotniczo-kosmiczny, systemów wydobywczych czy odzysku materiałowego surowców.

Mateusz Gaczyński, wicedyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego mówił o zmianach legislacyjnych, które mają szansę ułatwić innowacyjne inicjatywy w ramach działania klastrów. Propozycje zmian legislacyjnych zamknięto w „białej księdze”, która ma szansę wpłynąć na rozwój polskich klastrów. Gaczyński podkreślił, że istotną cechą działania klastrów jest umożliwienie ścisłej współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym i biznesem.

Plan

Hala prób zderzeniowych

Plac manewrowy

Centrum szkoleniowe

Stacja diagnostyczna

Laboratorium Badań Symulacyjnych