Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju

Z przyjemnością informujemy ,że za projekt Centrum Bezpieczeństwa Transportu i Diagnostyki Pojazdów uzyskaliśmy kwalifikację do „Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2016”.

Projekt „Centrum Bezpieczeństwa Transportu i Diagnostyki Pojazdów”, Nr UDA-POIG.05.01.00-00-139/11-00 z dnia 21.02.2013 r. realizowany był w ramach Osi priorytetowej 5 dyfuzja innowacji, działania 5.1 Wspieranie Rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

„Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju” to ogólnopolskie wyróżnienie doceniające najbardziej innowacyjne projekty realizowane w ramach programów unijnych i krajowych przez polskie placówki naukowe, instytucje i firmy zajmujące się działalnością badawczo-rozwojową.

Wręczenie nagród laureatom będzie miało miejsce w dniach 20 – 21 października 2016 roku w Rzeszowie podczas „Forum Inteligentnego Rozwoju” prestiżowego, ogólnopolskiego wydarzenia ukierunkowanego na promocję i wspieranie europejskiej współpracy. Celem kongresu jest budowanie synergii między nauką, biznesem oraz jednostkami samorządu terytorialnego.

Plan

Hala prób zderzeniowych

Plac manewrowy

Centrum szkoleniowe

Stacja diagnostyczna

Laboratorium Badań Symulacyjnych