European Cluster Collaboration Platform

Klaster Centrum Bezpieczeństwa Transportu i Diagnostyki Pojazdów w lipcu 2016 roku został włączony do Platformy Współpracy Klastrów Europejskich "European Cluster Collaboration Platform"  dostępnej pod adresem: http://www.clustercollaboration.eu/

Celem "European Cluster Collbarotaion Platform" jest dostarczanie europejskim organizacjom klastrowym nowoczesnych narzędzi w celu efektywnego rozwijania współpracy międzynarodowej zarówno w obrebie Unii Europejskiej jak i poza nią. 

Plan

Hala prób zderzeniowych

Plac manewrowy

Centrum szkoleniowe

Stacja diagnostyczna

Laboratorium Badań Symulacyjnych