Rada Klastra czerwiec 2016 r.

  • Rada Klastra podczas posiedzenia w dniu  14 czerwca 2016 r. zobowiązała lidera do podjęcia działań związanych z uzyskaniem przez  CBTiDP statusu klastra kluczowego;
  • Ustalono termin oficjalnego otwarcia CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA TRANSPORTU I DIAGNOSTYKI POJAZDÓW na 12 października 2016 roku;
  • Rada Klastra podczas posiedzenia w dniu  14 czerwca 2016 roku zobowiązała Lidera do opracowania projektów aktualizacji:

o   Porozumienia klastra z 23 stycznia 2012 roku;

o   Strategii rozwoju powiązania kooperacyjnego na lata 2012 – 2016.

Plan

Hala prób zderzeniowych

Plac manewrowy

Centrum szkoleniowe

Stacja diagnostyczna

Laboratorium Badań Symulacyjnych